Introductie

De gezondheidszorg en de sociale voorzieningen in Cambodja zijn onvoldoende om aan eisen van de Cambodjaanse gemeenschap te voldoen en een goede toekomst te bieden. Mensen die leven met HIV/Aids kunnen niet terugvallen op de zorg aangeboden door de overheid. Families en de gemeenschap moeten de zorg opzich nemen, als er geen geld is voor zorg aangeboden door overheidsinstellingen. 

Het is voor de hele gemeenschap belangrijk om bewust te worden van de impact van HIV/Aids op de samenleving. Naast bewustwording, is het ook belangrijk verantwoordelijkheid te creëren, zodat de gemeenschap de geïnfecteerde mensen niet alleen accepteert, maar ook ondersteuning biedt aan de getroffen families die gezinsleden zijn verloren en helpt bij het verzorgen van de zieken, wezen en ouderen die achterblijven. JBCF kan helpen om met de gemeenschappen deze uitdagingen aan te pakken.

De projecten van JBCF proberen de onbenutte mogelijkheden in de gemeenschap naar boven te halen en zodoende adequate hulp te bieden; het destigmatiseren van HIV/Aids en het faciliteren van de integratie in de dagelijkse activitieten voor HIV/Aids geïnfecteerden, zodat ook zij weer een productief lid van de gemeenschap worden. Mensen met HIV/Aids hoeven niet opgesloten of verbannen te worden.

Om families en verzorgers van kwetsbare kinderen te steunen, probeert JBCF werkgelegenheid met een passend inkomen te creëren. Door het aanbieden van trainingen en werkgelegenheid probeert JBCF de integratie binnen de samenleving te stimuleren. Een onlangs geopende naaistudio biedt werkgelegenheid voor verzorgers van kwetbare kinderen en vrouwen met HIV/Aids. Het naaiatelier heeft tevens als doel de winst te gebruiken om anderen in de gemeenschap te ondersteunen. Meer informatie over het naaiatelier kunt U hier vinden.

In 2007 is JBCF begonnen met het ondersteunen van 14 kinderen en hun verzorgers, op dit moment (mei 2009) is dit nummer gegroeid naar 34 kinderen. Ook al is het meer dan nummer verdubbeld, er is op dit moment een wachtlijst met kwetsbare kinderen en hun families voor financiële ondersteuning.

De financiële steun wordt grotendeels gebruikt voor het voortzetten van de educatie en om daarmee te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van kinderhandel, drugs en sexueel misbruik. Tevens zal de gezinssituatie worden verbeterd. Een uitgebreider overzicht van de projecten kunt U hier vinden

Om de aanvragen aan te kunnen nemen en om de kinderen, hun families en de gemeenschap op lange termijn te kunnen steunen, zijn fondsen nodig. Op dit moment heeft JBCF helaas geen beschikking over voldoende fondsen om meer kinderen en hun families te kunnen steunen. Om dit wel te kunnen doen wil JBCF langdurig samenwerkingsverband opzetten met toekomstige en huidige donoren.

Als U wilt bijdragen aan de toekomst van deze kinderen en hun gemeenschap, kunt U contact opnemen met Mr. Billy Barnaart.

Top

Naaiatelier

JBCF heeft een naaiatelier opgezet om de inkomens van verzorgers en getroffen families te verbeteren en zodoende bij te dragen aan de kosten van JBCF. In ongeveer een jaar kunnen de families hun maandelijkse inkomen verhogen met 100% tot 200%.

Na bijna zes maanden heeft het naaiatelier een constante aanloop van opdrachten en op dit moment biedt het een eigen inkomen voor zeven families, getroffen door HIV/Aids, die zorgen voor wezen en kwetsbare kinderen. Met dank aan de Stichting Waterdragers en een aantal privé donaties (zie donors voor meer informatie)


Ook de toekomst ziet er goed uit, meerdere bedrijven hebben interesse getoont in de producten van het naaiatelier. Een aantal orders zijn geplaatst met als garantie dat als de kwaliteit van de producten goed is, meerdere orders zullen volgen in de toekomst. De naaistudio is momenteel bezig met het produceren van baby kleertjes voor een nieuwe babywinkel, ook zijn ze bezig met het maken van uniformen voor een lokaal bedrijf.


Top

Financiële steun voor families

JBCF heeft een fonds opgericht speciaal voor wezen en kinderen getroffen door HIV/Aids. Vanuit dit fonds krijgen kinderen financiële ondersteuning om naar school te kunnen blijven gaan. Via counseling van de families wordt er naar mogelijkheden gekeken om het inkomen te kunnen verbeteren en zo een manier te vinden om zelfstandig te kunnen leven.

Voor de kinderen die geïnfecteerd zijn met HIV heeft JBCF, samen met Maryknoll Children’s Homes, een veilige opvang gecreeërd waar de geïnfecteerde kinderen zorg, educatie en medicatie krijgen. De medische zorg voor deze kinderen kost ongeveer US$ 550 per kind per jaar. De antiretrovirale therapie (ART) wordt verzorgd door de Cambodjaanse Ministerie van Gezondheid.
 
Als deel van dit project biedt JBCF de volgende vormen van steun:

1. Financiële steun voor families
Ieder gezin onder de zorg van JBCF ontvangt financiële steun, de hoogte is afhankelijk van het aantal kinderen binnen het gezin. Deze fondsen worden gebruikt voor de kinderen, voor scholing en gezondheidzorg, maar ook voor de familie. Met het geld kan bijvoorbeeld een sapmachine worden aangeschaft om eigen inkomen te generen, om uiteindelijk zelf de zorg voor het gezin te kunnen voortzetten en een productief lid binnen de gemeenschap te worden.

2.  Steun in goederen
Ieder gezin ontvangt extra producten als de fondsen het toestaan. Deze donaties kunnen varieren in medicatie, voedsel, toiletartikelen of schoolmaterialen.

3. Extra donaties voor het individuele kind
Als de fonsen het toelaten kunnen de kinderen bijvoorbeeld een fiets verdienen, als ze goede prestaties op school laten zien. Op dit moment hebben acht kinderen een fiets nodig om van huis naar school te kunnen gaan, kosten US$ 80 per fiets.

4. Steun bij speciale medische kosten en medische attributen
Financiele steun is ook nodig voor het bekostigen van speciale medicijnen en medische attributen. Bijvoorbeeld als een kind een ongeluk in het verkeer heeft gehad, de kosten voor de zorg worden dan deels betaald door JBCF.

5. Sociale steun
Iedere maand worden de fondsen uitbetaald aan de gezinnen, deze worden uitbetaald bij het kantoor van JBCF. Naast het ontvangen van het geld is er een bijeenkomst, waar de gezinnen hun ervaringen kunnen delen en zo van elkaar kunnen leren.

Top

Het leven van Sovanna

Sovanna is een jong volwassene en studeert Accounting aan de universiteit in Phnom Penh. Ze heeft naast haar studie een part-time baan in een naai atelier. Ze lijkt op het eerste oog op een doodgewoon meisje uit de grote stad. Maar dit is helaas niet het geval, Sovanna groeide op in een een-ouder gezin, met drie jongere zussen. Haar vader is overleden aan Aids en haar moeder is HIV positief. De moeder, zonder vast inkomen, had veel moeite om voor haar kinderen te zorgen en om aan eten te komen. Er was geen geld om de kinderen naar school te sturen. Naast dat Sovanna opgegroeid is in een arm gezin, is ze ook nog eens gehandicapt, ze is niet instaat te lopen zonder krukken. In Cambodja betekent dat dat ze eigenlijk geen kans heeft op een goede toekomst.

Toen kwam haar familie in contact met JBCF, met de financiele steun van de organisatie konden alle kinderen naar school. Sovanna: “Door het geld van JBCF heb ik een toekomst, mijn zussen en ik kunnen nu naar school en een goede baan krijgen. Zodat wij straks voor onze moeder kunnen zorgen...Ondanks dat ik gehandicapt ben heb ik nu een kans...anders zouden we op straat zijn geëindigd”

Sovanna werkt erg hard en doet het goed op school. Met het geld dat ze verdiend in het naaiatelier huurt ze een huisje en leeft ze een zelfstandig leven. Ze werkt in de weekenden als vrijwilliger voor JBCF, ze bezoekt andere families die (financiele) steun krijgen van JBCF. Sovanna: “Ik ben erg blij dat ik deze kans heb gekregen.”

Top

Huidige resultaten

De huidige resultaten als gevolg van de steun van JBCF zijn:

  • Op dit moment staan 34 kinderen onder de directe zorg van JBCF, zij ontvangen financiële steun voor scholing, huisvesting, voedsel en gezondheidszorg.

  • Alle kinderen gaan op dit moment naar school en zijn daarbij hopelijk beschermt tegen verhandeling en andere gevaren

  • Één meisje volgt op dit moment een opleiding aan de Norton University (Business and Accounting). Ze heeft een beurs ontvangen van de Australische Universiteit. Een ander meisje gaat ook naar de universiteit en krijgt hopelijk snel een beurs om haar vervolg te garanderen.

  • Een van de jongens is bezig met zijn examenjaar op de middelbare school en zal zijn diploma halen in Juni. Er is een beurs voor hem aangevraagd bij de universiteit.

  • Alle kinderen volgen Engelse les.

  • Twee jongens spelen in een lokaal voetbal (expatriate) team, Bayern Wonderers.

  • Ook is een van de meisje op dit moment computer lessen aan het volgen.

  • De universiteit studente heeft naast haar studie een part-time baan als huisbezoekster voor JBCF. Na een intensieve training bezoekt ze nu alle kinderen twee keer per maand.

  • Met de financiële steun van sponsoren is JBCF in staat geweest om een mini-van te renoveren. De mini-van wordt nu gebruikt door JBCF en zijn partnerorganisatie HPHAO om kinderen te vervoeren.

  • Een nieuwe motor, gefinanciëerd door Stichting Waterdragers, wordt gebruikt voor huis bezoeken.

 

Top