Inleiding over Cambodja

Het Koninkrijk van Cambodja, voorheen Kampuchea, is een land in Zuid-Oost Azië met iets meer dan 14 miljoen inwoners. De grootste stad en tevens de hoofdstad in het Koninkrijk van Cambodja is Phnom Penh.

Een inwoner van Cambodja wordt Cambodjaan of Khmer genoemd, deze wordt alleen gebruikt voor de etnisch Khmers. De officiele taal in Cambodja is Khmer (95%); andere gesproken talen zijn Frans en Engels.

De belangrijkste economische sector in dit land is landbouw, ongeveer 60% van de bevolking was hier van afhankelijk (Rijst werd het meest verbouwd). Kleding, toerisme en bouwsector zijn op dit moment ook belangrijke sectoren voor Cambodja.

Cambodja heeft een tropisch klimaat. De maanden mei tot november zijn het regenseizoen, het droge seizoen is van december tot april. Gedurende het hele jaar is het gemiddeld tussen de 25ºC en 30ºC.

Top

Sociale statistieken

  • De levensverwachting van een Cambodjaan is slechts 62 jaar en de populatie groeit met 1.752% (2008 est.)
  • Op dit moment is het sterftecijfer onder baby's 65 doden/ 1000 geboortes. Dit betekent dat bijna 7% van alle geboren baby’s overlijdt binnen het eerste levenjaar. Het sterfte cijfer bij kinderen onder de 5 jaar ligt op 8,5%. (2009 est)
  • Kinderen in Cambodja gaan gemiddeld maar voor 10 jaar naar school, wat betekent dat de middelbare school de hoogste vorm van educatie is voor de meerderheid van de populatie. Waarbij de educatie van jongens belangrijker wordt gevonden dan voor meisjes.
  • Slechts 75% van de bevolking boven de 15 jaar kan lezen en schrijven.
  • 75.000 mensen zijn ziek of stervende door Aids (2007 est.). In 2007 zijn bijna 7000 mensen gestorven aan Aids.

Top

Huidige situatie omtrent HIV/Aids

Cambodja’s HIV/Aids epidimie is de meest serieuze in AziŽ. Ondanks het dalende aantal gevallen, wordt er toch geschat dat meer dan 70.000 Cambodjanen op dit moment leven met HIV (2007 est.). Dit is een schatting op basis van de geregistreerde gevallen, maar verwacht wordt dat meer dan 160.000 mensen daadwerkelijk besmet zijn. De schatting van 70.000 gaat alleen over volwassene (definitie volwassene: 15 jaar en ouder), 20.000 van deze geïnfecteerden zijn vrouwen. Naast deze 70.000 zijn er nog eens 4500 kinderen besmet met HIV (2007 est.). Er is gebleken dat educatie de gevolgen voor aids getroffen kinderen minder ernstig kan maken.

Naast het gevecht tegen deze epidemie is Cambodja ook een van armste en minst ontwikkelde landen in Azië. Ondanks de sterke groei van de economie in de laatste jaren, leeft nog steeds 35% van de Cambodjanen onder de armoede grens. Door de turbulente geschiedenis van Cambodja is ook nog eens 50% van de Cambodjanen jonger dan 20 jaar.

Betere toegang tot Antiretrovale Therapie (ART) biedt verbetering van de gezondheid en overlevingkansen van de mensen met HIV/Aids. Maar organisaties die helpen bij de strijd tegen HIV moeten op dit moment ook beseffen dat er meer gedaan moet worden dan alleen het verbeteren van de gezondheid, hierbij moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de levenstandaard, sociale integratie en educatie. Voor wezen en kwetsbare kinderen door HIV/Aids is er een uitdaging in het bieden van holistsiche ondersteuning.


Top

Invloed op Cambodjaanse families

Voor de allerarmste families is het een constante uitdaging om aan voedsel te komen. Hierdoor is het vaak onmogelijk de school kosten te betalen, wat in Cambodja nodig is om aandacht van de docenten te krijgen. Wanneer ouders wel in staat zijn om hun kinderen naar school te sturen, blijkt uit de statistieken dat families de educatie van jongens belangrijker vinden dan die van meisjes. School registraties van meisjes onder de 15 jaar ligt 50% lager dan die van jongens onder de 15 jaar en drie maal lager dan onder de 18 jaar. Het gebrek aan toegang tot scholing en een hoge 'drop-out' onder meisjes, betekent dat veel meisje en jonge vrouwen geen scholing krijgen over gezondheid omtrent sex en SOA's.

In gezinnen is het meestal de vader die eerst ziek wordt en overlijdt aan Aids. Vaak is de ziekte en het overlijden niet gerelateerd aan Aids, wat betekent dat de moeder pas uitvindt dat zij ook is geÔnfecteerd als ze zwanger wordt en de baby het niet overleeft. Soms wordt de moeder ook ziek waardoor zij ook overlijdt, de kinderen blijven dan als wees achter. Een stijgend aantal weduwes en hun kinderen trekken op dit moment naar Phnom Penh vanaf het platteland. Hier leven ze meestal op straat, omdat ze alles in hun bezit hebben moeten verkopen om de zieke vader te verzorgen.

De Cambodjaanse cultuur en het geloof blijven een kritieke rol spelen als het gaat om geslachtsdiscriminatie and het onderdrukken van meisjes en vrouwen. 36% van de vrouwen is analfabeet, onder de mannen is dit maar 16%. Een derde van vrouwen, en haar gezin, kunnen hierdoor niet economisch zelfstandig zijn. Het gevolg kan zijn, als de vrouw getrouwd is, dat er altijd verlatingsangst is en/of angst voor huiselijk geweld. Dit lijdt vaak tot nog grotere vermindering van zelfstandigheid en zelfvertrouwen, met meer kans op exploitatie.

Top

De situatie van wezen

Cambodjaanse kinderen die ťťn of twee ouders verliezen aan deze epidimie hebben te maken met extreme armoede, ondervoeding en worden blootgesteld aan exploitatie zoals kinderprostitutie en kinderarbeid. Kinderen tussen de zeven en twaalf jaar zijn het meest kwestbaar als gevolg van Aids. Deze leeftijdsgroep valt niet langer onder de (beperkte) overheids-bescherming van peuters en babies. Ze worden oud genoeg gevonden om te werken, maar hebben natuurlijk niet de kennis, ervaring en de fysieke kracht om zichzelf in het 'echte' leven te kunnen redden.

Voor jonge meisje is de situatie zelfs nog bedreigender, zij worden verkocht aan bordelen. Dit gebeurt wanneer hun moeder te ziek wordt om voor hen te zorgen door HIV/Aids en als weeshuizen ze niet willen accepteren. Veel kinderen leven liever op straat dan in de weeshuizen van de overheid, omdat de omstandigheden in deze weeshuizen vaak erbarmelijk slecht zijn.

De “Cambodia Demographic and Health Survey 2005” schat dat ongeveer 9% van alle kinderen (~570.000) in Cambodja wees zijn en dat 1% van alle kinderen (~66.000) beide ouders zijn verloren. (De definitie van wees is; een kind onder de 18 jaar die een of beide ouders is verloren.)

Naast de wezen die in gezinnen wonen, leven bijna 9000 kinderen in weeshuizen (Mei 2006 est.) Van de kinderen die een weeshuis leven is 40% daadwerkelijk wees, 11% is in de steek gelaten en 43% van de kinderen zit in een weeshuis omdat hun ouders door armoede niet instaat zijn voor hen te zorgen.

Er is op dit moment geen schatting van kinderen die wees zijn door HIV/Aids, HIV/Aids getroffen kinderen en de kinderen die kwetsbaar zijn geworden door deze epidimie.


Top

Bronnen:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html
http://www.khana.org
http://www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/Cambodia.asp

http://www.wikipedia.com/cambodia

  • Health, N. I. o. P., N. I. o. Statistics, et al. (2006). Cambodia Demographic and Health Survey 2005. N. I. o. P. Health, N. I. o. Statistics and O. Macro.
  • Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitationís (2006) Policy on Alternative Care for Children. Phnom Penh , Cambodia